10-ий Курінь УПС «ЧОРНОМОРЦІ»

Датою заснування Чорноморців слід вважати початок 1927 року. Тоді як головні напрямні діяльности прийнято:

1. Плекати традиції українського війська.

2. Пропаґувати клич «Чорне Море — Українське Море».

3. Провадити морський вишкіл, як окрему ділянку морського пластування.

4. Організувати табори водного пластування.

У 1927 члени куреня відбули мандрівку човнами по Дністрі до Заліщиків. Під час цієї плавби розглянено різні можливості організації та діяльности морського пластування серед пластової молоді. Між 1927-28 збудовано шість човнів на весла, закуплено моторовий човен та таборовий виряд. В часі 1928—30р., «Чорноморці» перепровадили три водні табори для пластунів, а в 1930 перший водний табір для пластунок. Коли восени 1930 польська влада забороняє Пласт, курінь сповняє важну ролю в організації і діяльности нелеґального Пласту. Всім відоме ім’я генерального секретаря військових справ Української Головної Визвольної Ради і головного командира Української Повстанської Армії, ген.-хор. Тараса Чупринки — Романа Шухевича, він же наш Шух, Чорноморець, один із організаторів куреня. Під час і після Другої Світової Війни він керував визвольними змаганнями українського народу. В тих змаганнях за волю України склали своє життя 20 Чорноморців — майже третина тодішнього членства куреня.

В часі 1945-50рр. ті члени куреня, які опинилися в Західній Европі, головно у Німеччині, відновляють діяльність 10 Куреня УПС «Чорноморці». Вони організовують залоги морського пластування та перепроваджують ряд морських таборів і вишкільних курсів. Тоді під впливом сеніорів-чорноморців твориться 25-ий Курінь УСП «Чорноморці». Вони перебирають на себе відповідальність активного провадження ділянки морського пластування серед пластової молоді.

З початком 1950 року члени куреня виїздять на еміґрацію і велика кількість із них опиняєтся у ЗСА й Канаді, з тим, що провід і більшість членів перебувають у ЗСА. Курінь постійно відмолоджується з рядів сташопластунського куреня «Чорноморці». Діяльність куреня стає більше ідеологічно організаційною. Члени займають провідні пости у Крайових та Головних ГПБ і ГПР проводах Пласту. За старанням та при допомозі «Чорноморців» Головна Пластова Булава формалізує ділянки морського пластування і літунського пластування. ГПБ в тій справі видає організаційні і діяльностеві напрямні, які для морського пластування виходять 1960 року, а для літунського пластування — 1970 року. Для вишколу виховників і провідників морського пластування курінь у 1964 році видає Порадник та Інформатор для Морського Пластування та започатковує і переводить Вишкільні курси провідників морського пластування. У 1960 в пластовій домівці станиці Нюарк твориться Чорноморська Рада, завданням якої є координувати дії морських куренів УПС і УСП «Чорноморців» та «Чорноморських Хвиль» і бути духовними батьками усіх морських пластунів і пластунок. Першим Головою Чорноморської Ради під назвою Чорноморський Вовк був пл. сен. Яро Гладкий. По смерті Яра вибрано Чорноморським Вовком пл. сен. Любомира Гевка, урочисте уведення якого до уряду відбулося 12 червня 1999 на пластовій оселі «Вовча Тропа». Виданням Чорноморської Ради є «Чорноморська Мудрість», що є організаційно-інформативним збірником для чорноморських куренів.

Члени куреня згуртовані у шістьох залогах у ЗСА і по одній залозі у Канаді, Австралії й Україні. Стан куреня на 2003 рік – 85 членів. Виходить квартально листок зв’язку «Чорноморець”. Великі Ради, на яких вибирають курінний провід, відбуваються щодругий рік на пластових оселях «Новий Сокіл», «Писаний Камінь» або «Вовча Тропа». Там також переводяться щодругий рік Чорноморські Зустрічі, які часто є разом із другими чорноморськими куренями. Чорноморська Зустріч у 2001 році відбулася в Україні біля Києва.

Коли у серпні 1991 року Україна проголосила незалежність, «Чорноморці» відразу взялися до відновлення морського пластування на рідних землях. Від 28 червня до 8 липня 1992 перший в Україні Вишкільний Курс для провідників морського пластування відбувся у Криму в оселі Артек на березі Чорного Моря. Там вперше замаяв бойовий прапор Українського Флоту, залунала пісня «Чорноморців» — частинно мрія сповнилася! Тепер «Чорноморці» в Україні набули значного досвіду у проводженні ділянки морського пластування та прямують до повного його розвитку по областях України.

У 2004 минуло 77 літ існування. У «Чорноморців» по стількох роках збереглися їх веселий, життєрадісний дух та їхній гін до нових, невипробуваних пригод, до незмірних вод. Так пливуть вони на грізних та запінених хвилях океанів і тепер вже на чарівних морях України!

Без коментарів.