Пластові оплати. (скорочено)

 І. Поголовне (членські внески – ред.). (Віс. з В. П. к., М. Ж., Ч. 7. І 1926. р.)

1. Кождий заприсяжений пластун платить по­головне до курінної каси чвертьрічними ратами (щоквартально) в квоті 100 зл. Поголовне призначене на покриття коштів видавниц­тва пл. часопису «Молоде Життя» і адміністраційні видатки В[ерховної] П[ластової] Команди. Зібрані від пластунів суми надсилають Кур. Команди до каси В. П.Кмди точно що чверть року рівночасно з чтвертьрічними звітами.

2. Всі зв’язкові, скавтмастри, члени О.П.К. і В.П К., платять як поголовне впрост до каси В.П.К. трома ратами 1 (одного америк. доляра) річно.

3. Всі новики і прихильники є від поголов­ного звільнені.

 2. Вкладки .

1. Курінні Команди збирають від членів Куріня на курінні потреби сталі періодичні вкладки в висоті, яку самі визначать.

3. Кошові Команди і Окружні в прозумінню з Кош. Кмдами можуть на покриття біжучих видатків стягати від Кур. Команд відповідні оплати, беручи під увагу число членів даних Курінів, їх матеріяльний стан і запотребовання.

 

3. Звільнення Пл. Курінів від вплат. (Приказ Ч. 1/16).

На случай передбаченої трудности сплати якихнебудь зобовязань належить вносити до В.П.К. на руки економічного референта відповідно умотивоване прохання о проволоку (відтермінування). Воно буде узгляднене лише цим, які зобовяжуться наміченим в економічних пл. приписах або якимнебудь иншим способом придбати до означеного реченця (терміну) потрібну квоту. Команди Курінів, котрі не додержать обіцяного реченця, будуть потягнені до відвічальности (відповідальності). Команда Куріня не може залягати (запізнюватися) з якою-небудь оплатою без оправдання.

далі буде…

Вже з наступного тижня починаємо публікувати основні економічні приписи Верховної Пластової Команди. Хай завзятісь і організованість довоєнних пластунів надихає нас на розвиток сьогодні! За надані архівні матеріали дякуємо ст.пл. Юркові Юзичу, ОЗО

ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОГО ПЛАСТОВОГО УЛАДУ

 під опікою Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові

  ПЛАСТОВІ

приписи й розпорядки,

 що обов’язують в Укр. Пл. Уладі, видані  Верх. Пл. Кмдою,

  як секцією Укр. Кр.  Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові

 за час від 6.ІV. 1924. – 1.ХІ. 1927

       Зібрав, узгіднив і зредаґував

 

П Е Т Р О    І С А Ї В

 ст. пл. скоб., «Лісовий Чорт»,

реф. орґ. В.П. Кмди,

 переглянула Комісія В.П. Кмди

 і затвердила В.П. Кмда.

 ________________

ЛЬВІВ, ГРУДЕНЬ 1927.

 Економічні пл. приписи.

1. Пластові оплати.

далі буде…