↑ Return to Документи

Посадові інструкції

Голови КПС

Заступника з регіонів

Заступника з фінансів

Заступника з міжнародних справ

PR менеджера

Керівника проектів

Фандрейзера

Бухгалтера

Секретаря

Голови КПС

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Голова КПС: 1. Керує діяльністю підпорядкованих йому працівників, здійснює оперативний контроль за виконанням ними своїх обов’язків. 2. Вживає заходів щодо забезпечення організації кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. 3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності читати далі »

View page »

Менеджера із зв’язків з громадськістю

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Менеджер із зв’язків з громадськістю: 1. Веде базу даних ЗМІ, з якими налагоджено постійну співпрацю. 2. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків організації з громадськістю. 3. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади, періодичних видань, інших організацій щодо обміну інформаційними матеріалами. 4. Проводить переговори щодо налагодження нових читати далі »

View page »

Заступника з питань регіонального розвитку

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Заступник з питань регіонального розвитку: 1. Налагоджує зв’язки для поширення та захисту інтересів Пласту в регіонах, забезпечує стратегічний розвиток організації на обласному та місцевому рівнях. 2. Здійснює оперативний контроль за діяльністю округ та осередків, відповідністю ведення документації вимогам діючого законодавства. 3. Співпрацює з булавами, куренями УСП та УПС з питань організації читати далі »

View page »

Менеджера з допоміжної діяльності у сфері фінансів

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів: 1. Веде базу даних потенційних та наявних джерел фінансування Пласту. 2. Забезпечує надходження ресурсів (майна, коштів) для реалізації програм та проектів Пласту без виникнення боргових зобов’язань з боку організації. 3. Забезпечує проведення навчань з питань залучення ресурсів (фандрейзингу) для провідників підрозділів, в т. ч. читати далі »

View page »

Фахівця з питань міжнародних зв’язків

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Фахівець з питань міжнародних зв’язків: 1. Керує діяльністю волонтерів міжнародної служби, здійснює оперативний контроль за виконанням ними своїх обов’язків. 2. Веде базу даних скаутських організацій України та світу. 3. Забезпечує якісний переклад інформаційних матеріалів, подань та проектів на фінансування, заявок на участь у зовнішніх програмах іноземними мовами. 4. Підтримує контакти зі читати далі »

View page »

Бухгалтера-Фінансиста

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Бухгалтер-Фінансист: 1. Веде бухгалтерський облік згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 2. Веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням читати далі »

View page »

Адміністративного асистента

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ Адміністративний асистент: 1. Приймає вхідну та готує вихідну кореспонденцію, веде її облік та забезпечує її вчасне відправлення після її розгляду виконавчим директором. 2. Приймає документи і особисті заяви на підпис виконавчого директора. 3. За дорученням виконавчого директора складає листи, запити, інші документи, готує відповіді. 4. Забезпечує за дорученням виконавчого директора внутрішноорганізаційне читати далі »

View page »

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php