Менеджера з допоміжної діяльності у сфері фінансів

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів:
1. Веде базу даних потенційних та наявних джерел фінансування Пласту.
2. Забезпечує надходження ресурсів (майна, коштів) для реалізації програм та проектів Пласту без виникнення боргових зобов’язань з боку організації.
3. Забезпечує проведення навчань з питань залучення ресурсів (фандрейзингу) для провідників підрозділів, в т. ч. використовуючи можливості участі в зовнішніх навчаннях в рамках діючих програм та проектів.
4. Розробляє нові напрямки фінансування, забезпечує сталі надходження від вже існуючих.
5. Готує і подає до фондів, Міністерств тощо проектні пропозиції на фінансування у порозумінні із бухгалтером та заступником директора з питань регіонального розвитку.
6. Консультує керівників територіальних підрозділів щодо можливостей отримання додаткового фінансування, підготовки проектних пропозицій тощо.
7. Співпрацює з булавами виховних уладів в справах їхньої підготовки та реалізації виховних програм та проектів на фінансування.
8. Контролює підготовку та подання звітності з реалізації програм та проектів.
9. Забезпечує контроль за вчасним підвищенням кваліфікації діючими виховниками та інструкторами, в т. ч. використовуючи можливості участі в зовнішніх навчаннях в рамках діючих програм та проектів.
10. Готує подання на участь в заходах, навчаннях, ініційованих іншими організаціями в Україні. Залучає до реалізації виховних проектів та програм фахівців з-поза Пласту.
11. За дорученням виконавчого директора, співпрацює з фондами, міністерствами, ін. державними та донорськими структурами з питань підготовки, подання та реалізації програм та проектів.
12. За погодженням з виконавчим директором співпрацює з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, об’єднаннями громадян, бізнес структурами з питань, передбачених Статутом Пласту, положенням про КПС та цією інструкцією.
13. Виконує інші доручення виконавчого директора.
14. Звітує виконавчому директору та інформує про свою діяльність КПР у визначеній формі та передбачений термін.

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php