Голови КПС

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Голова КПС:
1. Керує діяльністю підпорядкованих йому працівників, здійснює оперативний контроль за виконанням ними своїх обов’язків.
2. Вживає заходів щодо забезпечення організації кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності роботи організації.
4. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.
5. Забезпечує поєднання матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи.
6. Співпрацює з іншими об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, органами державної влади, бізнес структурами з питань, передбачених Статутом Пласту, положенням про КПС та цією інструкцією.
7. За погодженням з головою КПР представляє організацію на зовнішніх заходах.
8. Готує та подає на затвердження КПР штатний розпис, внесення змін до штатного розпису, кошторис витрат КПС, бюджет крайової організації, питання про прийняття/звільнення членів КПС.
9. Захищає інтереси Пласту, майнові інтереси організації в суді, органах державної влади та управління.
10. Є відповідальним за майно КПС.
11. Несе кінцеву відповідальність перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів).
12. Виконує інші доручення КПР, голови КПР.
13. Звітує про свою діяльність та в цілому КПС перед КПР у визначеній формі та передбачений термін.

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php