Менеджера із зв’язків з громадськістю

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Менеджер із зв’язків з громадськістю:
1. Веде базу даних ЗМІ, з якими налагоджено постійну співпрацю.
2. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків організації з громадськістю.
3. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади, періодичних видань, інших організацій щодо обміну інформаційними матеріалами.
4. Проводить переговори щодо налагодження нових та підтримки існуючих контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій.
5. Забезпечує координацію зв’язків і безпосередньо здійснює зв’язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).
6. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників організації, інших представників організації, делегованих керівництвом.
7. Готує і надає засобам масової інформації матеріали про діяльність організації.
8. Проводить моніторинг ЗМІ, контролює матеріали з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить з організації.
9. Бере участь у підготовці й випуску рекламно-інформаційних видань, в т. ч. орієнтованих на залучення до організації дітей, молоді і дорослих.
10. Забезпечує підготовку та оперативне подання для друку/розміщення інформаційних повідомлень про Пласт.
11. Забезпечує функціонування, оперативне оновлення Пластового порталу.
12. Забезпечує організацію діяльності в ділянці PR в усіх структурних підрозділах, консультує відповідальних з питань організації співпраці на місцях.
13. Забезпечує підготовку і поширення інформаційних видань (квартальних, річних).
14. Забезпечує організацію навчання з PR для відповідальних у територіальних підрозділах, використовує можливості участі в зовнішніх навчаннях.
15. Забезпечує підготовку та видання Брендбуку Пласту.
16. За погодженням з головою КПС співпрацює з іншими об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, органами державної влади, , бізнес структурами з питань, передбачених Статутом Пласту, положенням про КПС та цією інструкцією.
17. Виконує інші доручення голови КПС.
18. Звітує голові КПС та інформує про свою діяльність КПР у визначеній формі та передбачений термін.

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php