Адміністративного асистента

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Адміністративний асистент:
1. Приймає вхідну та готує вихідну кореспонденцію, веде її облік та забезпечує її вчасне відправлення після її розгляду виконавчим директором.
2. Приймає документи і особисті заяви на підпис виконавчого директора.
3. За дорученням виконавчого директора складає листи, запити, інші документи, готує відповіді.
4. Забезпечує за дорученням виконавчого директора внутрішноорганізаційне листування та інформування КПСом округ, паланок, станиць.
5. Забезпечує робочі місця працівників необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, допомагає з копіюванням матеріалів.
6. Здійснює контроль за виконанням працівниками організації виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання.
7. Передає і приймає інформацію, вчасно доводить її до відома відповідного працівника КПС.
8. Готує накази з основної діяльності та питань персоналу, веде їхній облік.
9. Веде кадрову документацію організації відповідно до вимог чинного законодавства, табельний облік, контроль за додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
10. Забезпечує складання і вчасне подання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.
11. Відповідає за вчасне ознайомлення працівників із розпорядженнями, наказами тощо, які стосуються їхньої діяльності
12. Готує за вказівкою керівника службові документи, вносить до них поточну інформацію.
13. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
14. Сприяє загальній оптимізації роботи в офісі: займається питаннями логістики, адміністративним забезпеченням працівників КПС для вирішення поточних справ.
15. Проводить інформаційну підтримка Блогу КПС.
16. Виконує інші доручення виконавчого директора.
17. Звітує виконачому директору та інформує про свою діяльність КПР у визначеній формі та передбачений термін

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php