Заступника з питань регіонального розвитку

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Заступник з питань регіонального розвитку:
1. Налагоджує зв’язки для поширення та захисту інтересів Пласту в регіонах, забезпечує стратегічний розвиток організації на обласному та місцевому рівнях.
2. Здійснює оперативний контроль за діяльністю округ та осередків, відповідністю ведення документації вимогам діючого законодавства.
3. Співпрацює з булавами, куренями УСП та УПС з питань організації діяльності нових та підтримки діючих підрозділів Пласту, залучення бажаючих до реалізації програм Пласту на місцях.
4. Контролює ведення бази даних округ та осередків, реєстру виховних частин, членства уладів та забезпечує отримання необхідної інформації від територіальних підрозділів та первинних осередків (курені, гнізда).
5. Проводить перегляд діючої системи звітності, готує пропозиції щодо змін та доповнень.
6. Вносить поточні зміни та доповнення до баз даних округ та осередків, реєстру виховних частин, членства уладів.
7. Забезпечує проведення навчань з питань управління організацією, людськими ресурсами для провідників структурних підрозділів, відповідальних за діяльність уладів, в т. ч. використовує можливості участі в зовнішніх навчаннях в рамках діючих програм та проектів.
8. Забезпечує вчасне виявлення потреб структурних та територіальних підрозділів, організовує наради з провідниками округ та осередків.
9. Забезпечує підготовку, доопрацювання та реалізацію мотиваційної програми для дорослих.
10. Надає комплексну допомогу новоствореним структурним підрозділам в підготовці документів на реєстрацію в органах державної влади.
11. Консультує діючі осередки з питань співпраці з органами влади на місцях.
12. Формує пакет документів для реєстрації та перереєстрації структурних підрозділів Пласту.
13. Забезпечує інформаційну та організаційну підтримку діючих структурних підрозділів, організацію діяльності нових структурних підрозділів в областях України.
14. Є відповідальним за співпрацю із іншими об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, органами державної влади, бізнес структурами та за погодженням з виконавчим директором представляє організацію з питань, передбачених Статутом Пласту, положенням про КПС та цією інструкцією.
15. Веде базу даних об’єднаннь громадян, громадських організацій, органів державної влади з якими співпрацює Пласт.
16. У разі відсутності виконавчого директора виконує його обов’язки.
17. Виконує інші доручення виконавчого директора.
18. Звітує виконавчому директору та інформує про свою діяльність КПР у визначеній формі та передбачений термін.

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php