Протокол ХІ Крайового з’їзду УПС (20.02.2010)

Протокол ХІ Крайового з’їзду УПС, що відбувся у м. Києві в рамках XII КПЗ Пласту-НСОУ, лютого місяця, 20 числа, 2010 р.Б.

Місце: Інститут післядипломної освіти Академії педагогічних наук України

Присутні: 44 учасники з’їзду
З правом голосу:  41 особа
З’їзд правочинний

Порядок денний:

1. Відкриття з’їзду, привітання.
2. Обрання президії, робочих комісій (секретаріату, лічильної, номінаційної,      резолюційної комісій).
3. Звіт мандатної комісії, затвердження програми з’їзду. Звіти уступаючого проводу.
4. Обговорення звітів. Надання абсолюторію.
5. Звіт резолюційної комісії. Прийняття резолюцій.
6. Звіт номінаційної комісії з’їзду. Заслухання кандидатур.
7. Вибори проводу. Затвердження Стратегії розвитку.
8. Різне: чай. Перегляд фільму. Вільне спілкування.

Хід з’їзду:

До Т. 1

З’їзд було відкрито Крайовим Булавним УПС пл. сен. пр. О.Климчуком молитвою «Отче наш». Хорунжі розгорнули національний прапор під Пластовий гімн, учасники привіталися пластовим кличем «СКОБ!».

До Т.2

Слухали: пл.сен. О.Климчука із пропозицією обрати секретаріат. На предсідника секретаріату зголосився пл. сен. пр. Марко Чуквінський, ЧМ. Секретарем обрано – пл.сен. С.Летенка, СМ, а також заслухали пропозиції стосовно складу лічильної, номінаційної, резолюційної комісій.

Вирішили: обрати секретаріат у складі голови з’їзду пл. сен. пр. Марка Чуквінського, ЧМ і секретаря – пл. сен. пр. С.Летенка, СМ. Обрати лічильну комісію у складі:

номінаційну комісію у складі:  пл.сен. пр. Іван Нагірний, ЧК,
резолюційну комісію у складі: пл. сен. пр. Павло Білоус, ОЗО

Голосували: «За» – більшість

До Т. 3

Слухали:  звіт мандатної комісії. На з’їзді зареєстровано 44 делегат із правом ухвального голосу. М.Чуквінський запропонував затвердити Програму 11 Крайового з’їзду.

Вирішили: затвердити Програму 11 Крайового з’їзду.

Голосували: «За» – більшість

Слухали: пл.сен. пр. О.Климчука, ЧК зі звітом про роботу Булави крайового булавного УПС за 2008-2009 р.р.

Вирішили: затвердити звіт про роботу Булави УПС за 2008-2009 р.р.

Голосували: «За» – більшість

До Т.4

Слухали: друга Івана Нагірного із обговоренням звіту. Друга Марка Чуквінського із пропозицією надати абсолюторій уступаю чому проводу.

Вирішили:  надати абсолюторій уступаючому проводу.

Голосували: «За» – більшість

До Т. 5

Виступив:

Друг Павло Білоус, голова резолюційної комісії, який виголосив пропоновані резолюції з’їзду.

З’їзд вирішив ухвалити наступні резолюції:

  1. Розробити програму патріотичного виховання молоді на базі ПЛАСТ-НСОУ. Делегувати КБ УПС пильнувати у КПР питання патріотичного виховання пластової молоді.
  2. Рекомендувати Статутовій комісії т.1.3 Статуту Пласту затвердити в редакції Статутової комісії, викладеної у матеріалах з’їзду на стор.30, тобто залишити діючий.
  3. 11 КЗ УПС доручає КБ УПС ініціювати роботу щодо детального перегляду роботи сеніорів в осередках і налагодити систему підвищення ступенів в УПС згідно правильника УПС.
  4. 11 КЗ УПС звертається до 12 КЗ УПС з проханням зобов’язати крайовий провід Пласту налагодити чіткий облік надходження внесків до краю з регулярним піврічним відкритим звітом.
  5. Пластунам-сеніорам рекомендувати долучатися до проведення програм чи відповідних вишколів на тему залучення коштів на потреби Пласту і створення умов для пластового заробітку.
  6. Рекомендувати КПР створити «Круг досвіду і поради», що складатиметься з колишніх керівників Пласту, та використовувати його як дорадчий орган.
  7. Створити на Пластовому порталі у мережі Інтернет сторінку УПС із можливістю розміщення інформацій і документів, необхідних для роботи осередків праці УПС.
  8. Перевірити хід виконання рішень щодо капелянської служби Пласту та потвердити їх актуальність. Координацію роботи покласти на пл. сен. пр. о. О. Воловенка та пл. сен. пр. о. С.Прудка.

До Т.6

Виступив: пл. сен. пр. І. Нагірний, ЧК із інформацією про висунення на Крайового Булавного УПС пл. сен. пр. Сергія Юзика, СМ і пл. сен. пр. Галини Потюк, Гр.

Заслухали друга Сергія Юзика, СМ і подругу Галину Потюк, Гр із програмою діяльності кандидатів на посаді Крайового булавного УПС.

У обговоренні виступили: пл. сен. пр. о. С.Прудко, ДК, пл. сен. дов. В.Стебницький, V, пл. сен. пр. І.Нагірний, ЧК.

Виступив: пл. сен. пр. С.Юзик, СМ, який зняв свою кандидатуру на Булавного УПС.

До Т.7

Виступили: пл. сен. пр. М. Чуквінський, ЧМ із пропозицією про голосування за кандидатку на булавну УПС.

Вирішили: обрати пл. сен. пр. Г. Потюк, Гр Булавною УПС.

Голосували: «За» – одноголосно.

Виступили: пл. сен. пр. М. Чуквінський, ЧМ із пропозицією обрати новий склад Булави УПС.

Вирішили: обрати до складу Булави УПС наступних осіб:

Пл. сен. пр. Оксана Яблонська, ПС, пл. сен. пр. Олег Климчук, ЧК,

пл. сен. пр. Геннадій Іванченко, V, пл. сен. пр. Тетяна Переверзєва, Кн, пл. сен. пр. Олександр Казимірський, БМ, пл. сен. Павло Білоус, ОЗО.

Голосували: «За» – одноголосно.

Учасники 11 Крайового З’їзду УПС привітали новообраний провід пластовим кличем «Слава!» Після цього предсідник оголосив 11 КЗ УПС закритим.

Голова                                                                                  пл. сен. пр. Марко Чуквінський,ЧМ

Секретар                                                                             пл. сен. пр. Сергій Летенко, СМ

Без коментарів.