22-ий Курінь УПС «КАРПАТСЬКІ ВОВКИ»

 22-ий Курінь УПС «КАРПАТСЬКІ ВОВКИ»

 Більше як півстоліття минуло від часу, коли пластовий юнацький гурток, створений в австрійських Альпах, вирішив назватись «Вовками». Було це у 1945 році в українському таборі біженців у Ляндеку. З виїздом біженців з таборів за океан більшість членів гуртка опинилися в Торонті, Канада. Тут гурток чисельно зріс і при переході до старшого пластунства оформився у старшопластунський курінь «Карпатські Вовки». А коли «Вовки» дожили сеніорського віку, 1959 р., перейшли як курінь до УПС.

Спочатку «Карпатські Вовки» були братчиками, впорядниками, гніздовими і зв’язковими, бо боротьба з асиміляцією була одним із завдань, яке взяли на себе молоді люди, виховані в Пласті. Згодом стали референтами УПЮ і УПН, кошовими, станичними, комендантами багатьох новацьких та юнацьких таборів. Дальша пластова дорога провадила до більшої відповідальности на постах станичних, голів КПС та КПР, крайових референтів УПН і головних булавних УПН в ГПБ, членів ГПР, діловодів Пластового Видавництва, комендантів «Золотої Булави». Вони були в рядах організаторів і проводу ЮМПЗ 57 на «Пластовій Січі» в Канаді і 30 років пізніше на тій же «Січі» ЮМПЗ-87.

З їхньої гуртової громадської праці треба відзначити ко-патронат над НТШ в Сарселі в час видання Енциклопедії Українознавства. Вони теж фінансували спровадження до Канади одної молодої української родини з Польщі, яка опинилася в клопотах у Відні. Кілька років підряд займалися організацією коляди і масової участи пластової станиці Торонто в загальногромадській збірці грошей на вулицях Торонта. Крім того, «Вовки» уладжували пікніки чи вечірки зі своїми дружинами та дітьми (Вовчицями і Вовченятами).

У 80-их роках ряди куреня доповнилися чотирма молодшими сеніорами, які були активні у прямій керівній праці з пластовою молоддю. Це дало поштовх до дальшої праці всім членам куреня. Із відродженням Пласту на рідних землях курінь нав’язує там контакти із сеніорами і старшими пластунами. В результаті, до куреня вступили два сеніори в Україні. У Львові дуже активний у виховній праці мішаний старшопластунський гурток приймає назву та перебирає традиції сеніорського куреня «Карпатські Вовки» і доповнює їх своїми, пристосованими до нового місця і часу, традиціями.

Під сучасну пору 22-ий Курінь УПС «Карпатські Вовки» начислює 19 членів (всі чоловічої статі), з яких 12 є сеніорами керівництва і 7 довір’я. 18 живе в Канаді й один в Арґентині. Ось становища у Пласті, тепер заповнені «Вовками»: голова Пластового Видавництва, станичний Торонта, два члени станичної ради, провідник ОП УПС, діловоди КПФонду, Фонду Дрота — Канада, станичного фонду 21 та підрядні становища у проводі Пласту. Курінь допомагав старшопластунському гурткові у Львові та донедавна Дрогобицькій станиці. Через ОП УПС члени куреня допомагають старшим сеніорам в Україні та станиці у Світловодську. Дружини членів куреня — це здебільша активні сеніорки, які тепер чи в минулому займають провідні становища в Пласті та чимало причинилися до відродження Пласту в Україні.

Без коментарів.