33-ий Курінь УПС «БРАТИ МОУГЛІ»

 Початком пластової одиниці під назвою «Брати Моуглі» можна вважати 1951 рік, коли українські еміґранти, що прибували до Австралії після Другої Світової Війни в кінці 40-их і на початку 50-их років минулого століття, почали організуватись у громади, церковні та інші організації, між ними і в пластові станиці. І так, у 1951 році відбулися сходини ініціятивної групи з декількох старших пластунів у Сіднею, які 14 липня 1951 року оформились у старшопластунський гурток, обравши першу гурткову команду, а вже за місяць цей гурток прийняв собі назву «Брати Моуглі».

Гурток «Брати Моуглі» брав активну участь у розвитку пластової станиці в Сіднеї та пластової діяльности протягом 50-их і 60-их років, включаючи участь в організації та проведенні річних пластових таборів, у виховній праці в юнацтві і новацтві, внаслідок чого гурток юнаків, при переході до старшого пластунства у 1967 році, вступає до «Братів Моуглів» і з того часу постає курінь УСП з цією назвою.

З виїздом кількох членів куреня до інших міст Австралії на постійне проживання відділи сеніорського і старшопластунського куренів «Брати Моуглі» засновуються в кінці 70-их і на початку 80-их років в Мельборні (Вікторія) й Аделаїді (Південна Австралія).

З ростом куренів УПС і УСП «Брати Моуглі», на всеавстралійському з’їзді обох куренів у 1999 році було рішено створити об’єднане Пластове Плем’я «Брати Моуглі», яке складалося б із куренів УСП і УПС. Члени обох куренів працюють індивідуально у своїх пластових станицях, а також багато членів займають відповідальні становища в українських громадських, кооперативних і церковних організаціях. Більшість членів племени є професійні люди, які поза своєю професійною діяльністю вкладають багато труду та свого знання і досвіду у пластову та громадську працю.

Як пластова одиниця об’єднаний курінь взяв на себе опіку над пластовими осередками у Кримській Області в Україні і здійснює цю опіку практичними заходами, надсилаючи нашим українським пластунам у Криму пластову літературу, згідно з проханням уповноважених пластових провідників у цій області.

В 2001 році об’єднаний курінь «Брати Моуглі» успішно відсвяткував 50-ліття свого існування, провівши дводенний табір з участю членів з інших околиць Австралії.

В 2002 році склав прохання до вступу і був прийнятий в члени старший пластун з України. Отже курінь «Брати Моуглі» перекинув свої паростки і в Україну. В міжчасі отримано ще одно прохання вступу в члени з України.

Під сучасну пору об’єднаний курінь «Брати Моуглі» нараховує 32 члени — 12 УСП і 20 УПС. Перспективи на дальше існування і творчу діяльність племени «Брати Моуглі» остаються задовільними.

Без коментарів.