КВДЧ

Кваліфікаційний вишкіл дійсного членства

(загальна інформація)

Метою Кваліфікаційного вишколу дійсного членства в Пласті (далі – вишколу, КВДЧ) є представлення кандидатам на дійсне членство в організації чіткого уявлення про роль і можливості праці дорослої особи в Пласті, ознайомлення з діяльністю організації та оптимізація схеми здобуття дійсного членства в Уладі Старшого Пластунства (далі – УСП), Завдання вишколу:

- сприяти втіленню місії організації та досягненню її стратегічних цілей;

- ознайомити з основними аспектами діяльності організації;

- акцентувати увагу на виховництві, як основній діяльності (місії) організації, та на відповідальності бути виховником;

- пояснити що доросла особа в Пласті може також приносити користь організації шляхом розвитку адміністративної чи інструкторської ділянки.

Зголошення та організація КВДЧ

КВДЧ проводиться за двома програмами для учасників, які мають досвід юнакування та для волонтерів з громади;

Учасники вишколу:

для вихідців з юнацтва:

- Особи, які досягли 17 років, склали пластову присягу у юнацтві та отримали ступінь учасника(ці)/розвідувача(ки)/скоба/вірлиці;

для вихідців з громади:

- прихильники/ці УСП (із написаною заявою вступу в Пласт);

- особи, які не склали пластової присяги у юнацтва;

- особи, які не писали заяви вступу в Пласт, але зацікавлені долучитись до організації.

Місцевий провід, комендант вишколу або Крайова пластова старшина  має зголосити вишкіл у системі Е-Пласт за посиланням http://www.plast.sitegist.net/uk/projects/addevent/ .

За наявності достатньої кількості учасників (рекомендована кількість 15 осіб) Крайова Булава (КБ) УСП дозволяє проводити вишкіл. Вишкіл має бути належно зголошений щонайменше за 2 тижні до проведення (із поданням попереднього списку учасників з контактами та програми). Перевага надається тим комендантам й інструкторам, що мають досвід виховницької праці й КВПВ.

Організатором вишколу є КБ УСП, яка в тижневий термін розглядає зголошення відповідної пластової старшини на проведення КВДЧ і затверджує:

-          часові рамки і місце проведення;

-          порядковий номер вишколу у відповідному реєстрі;

-          коменданта вишколу (з числа дійсних членів Пласту);

-          провід та інструкторів вишколу (з числа дійсних членів Пласту);

-          форму проведення вишколу;

-          програму конкретного вишколу.

Форма проведення передбачає:

для вихідців з юнацтва КВДЧ проводиться:

- у межах програми крайових таборів. Теми представляють самі ж учасники, під наглядом коменданта вишколу, у формі пластових гутірок;

- у формі  тренінгу із програмою  КВДЧ для юнацтва,

для вихідців з громади КВДЧ проводиться:

- у формі тренінгу. Частина тем дається на самостійне опрацювання учасником шляхом прослуховування відео-гутірок та вивчення попередніх матеріалів, а решта тем проводиться у форматі гутірок;

- у формі табору, де поруч з програмою вишколу подаються гутірки із практичного пластування та інші види занять.

Зарахування КВДЧ

Підставою для зарахування вишколу є:

- участь щонайменше в 70% гутірок;

- якісне проходження учасником самого вишколу (70% правильних відповідей опитника)

- проведення щонайменше однієї презентації Пласту та надання звіту для референта вишколів КБ УСП. Презентацію можна проводити самостійно або в команді. Презентація проводиться щонайменше для 10 людей в розрахунку на одного організатора.

Теоретична частина вишколу зараховується з моменту затвердження вишколу КБ УСП на підставі поданого комендантом звіту. Практична частина – після проведення презентації та подання звіту у КБ УСП (звіт подається самостійно або через коменданта вишколу).

Звітування

Звіт коменданта подається до КБ УСП у термін до 2 тижнів після завершення вишколу. За відсутність звіту у зазначені терміни, КБ УСП лишає за собою право надавати пластові перестороги.

10799837_838766482810706_814575140_n